TRUNG TÂM THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG

hotline

I. BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT:

 1. Bảng giá thiết bị điện SCHNEIDER Electric mới nhất new

 2. Bảng giá thiết bị điện MITSUBISHI Electric mới nhất new

 3. Bảng giá thiết bị điện ABB Electric mới nhất new

 4. Bảng giá thiết bị điện LS Electric mới nhất new

 5. Bảng giá thiết bị điện HITACHI Electric mới nhất new

 6. Bảng giá thiết bị điện HYUNDAI Electric mới nhất new

 7. Bảng giá thiết bị điện CHINT Electric mới nhất new

 8. Bảng giá thiết bị điện SHIHLIN Electric mới nhất new

 9. Bảng giá thiết bị điện ILEC Electric mới nhất new

10. Bảng giá thiết bị điện HIMEL Electric mới nhất new

11. Bảng giá thiết bị điện TECO Electric mới nhất new

12. Bảng giá thiết bị điện FUJI Electric mới nhất new

13. Bảng giá thiết bị điện HAGER Electric mới nhất new

14. Bảng giá thiết bị điện C&S Electric mới nhất new

15. Bảng giá thiết bị điện SIEMENS Electric mới nhất new

16. Bảng giá thiết bị điện EATON Electric mới nhất new

 

II. BẢNG GIÁ BIẾN TẦN:

 1. Bảng giá biến tần SCHNEIDER Electric mới nhất new

 2. Bảng giá biến tần MITSUBISHI Electric mới nhất new

 3. Bảng giá biến tần LS Electric mới nhất new

 

III. BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN TỰ ĐỘNG ATS:

 1. Bảng giá bộ chuyển đổi nguồn ATS SCHNEIDER mới nhất new

 2. Bảng giá bộ chuyển đổi nguồn ATS SOCOMEC mới nhất new

 3. Bảng giá bộ chuyển đổi nguồn ATS ABB mới nhất new

 4. Bảng giá bộ chuyển đổi nguồn ATS OSUNG - OSEMCO mới nhất new

 5. Bảng giá bộ chuyển đổi nguồn ATS VITZRO mới nhất new

 6. Bảng giá bộ chuyển đổi nguồn ATS ILEC mới nhất new

 

IV. BẢNG GIÁ RELAY BẢO VỆ VÀ CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ:

 1. Bảng giá rơ le đồng hồ MIKRO mới nhất new

 2. Bảng giá rơ le đồng hồ SAMWHA mới nhất new

 3. Bảng giá rơ le đồng hồ SELEC mới nhất new

 4. Bảng giá rơ le đồng hồ EMIC mới nhất new

 5. Bảng giá rơ le đồng hồ CNC mới nhất new

 6. Bảng giá rơ le đồng hồ OMEGA mới nhất new

 7. Bảng giá rơ le đồng hồ TAIWAN METERS mới nhất new

 8. Bảng giá rơ le đồng hồ MUNHEAN mới nhất new

 9. Bảng giá rơ le đồng hồ DELAB mới nhất new

10. Bảng giá rơ le đồng hồ SCHNEIDER mới nhất new

 

V. BẢNG GIÁ BIẾN DÒNG:

 1. Bảng giá biến dòng OMEGA mới nhất new

 2. Bảng giá biến dòng CNC mới nhất new

 3. Bảng giá biến dòng TAIWAN mới nhất new

 4. Bảng giá biến dòng EMIC mới nhất new

 5. Bảng giá biến dòng SCHNEIDER mới nhất new

 6. Bảng giá biến dòng ILEC mới nhất new

 7. Bảng giá biến dòng ELMEX mới nhất new

 

VI. BẢNG GIÁ TỤ BÙ HẠ THẾ:

 1. Bảng giá tụ bù SAMWHA mới nhất new

 2. Bảng giá tụ bù ENERLUX mới nhất new

 3. Bảng giá tụ bù DUCATI mới nhất new

 4. Bảng giá tụ bù EPCOS mới nhất new

 5. Bảng giá tụ bù SINO mới nhất new

 6. Bảng giá tụ bù MIKRO mới nhất new

 7. Bảng giá tụ bù SHIZUKI mới nhất new

 8. Bảng giá tụ bù DAE YEONG mới nhất new

 9. Bảng giá tụ bù HAVELLS mới nhất new

10. Bảng giá tụ bù NUINTEK mới nhất new

11. Bảng giá tụ bù SCHNEIDER mới nhất new

12. Bảng giá tụ bù ABB mới nhất new

 

VII. BẢNG GIÁ BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ COS PHI:

 1. Bảng giá bộ điều khiển tụ bù SK mới nhất new

 2. Bảng giá bộ điều khiển tụ bù MIKRO mới nhất new

 3. Bảng giá bộ điều khiển tụ bù DUCATI mới nhất new

 4. Bảng giá bộ điều khiển tụ bù ENERLUX mới nhất new

 5. Bảng giá bộ điều khiển tụ bù SHIZUKI mới nhất new

 6. Bảng giá bộ điều khiển tụ bù JKL mới nhất new

 7. Bảng giá bộ điều khiển tụ bù EPCOS mới nhất new

 8. Bảng giá bộ điều khiển tụ bù DELAB mới nhất new

 9. Bảng giá bộ điều khiển tụ bù SCHNEIDER mới nhất new

10. Bảng giá bộ điều khiển tụ bù ABB mới nhất new

 

VIII. BẢNG GIÁ CUỘN KHÁNG TỤ BÙ:

 1. Bảng giá cuộn kháng MIKRO mới nhất new

 2. Bảng giá cuộn kháng EPCOS mới nhất new

 3. Bảng giá cuộn kháng OMEGA mới nhất new

 4. Bảng giá cuộn kháng ELECTRONICON mới nhất new

 5. Bảng giá cuộn kháng SCHNEIDER mới nhất new

 

IX. BẢNG GIÁ DÂY CÁP ĐIỆN:

 1. Bảng giá dây cáp điện CADIVI mới nhất new

 2. Bảng giá dây cáp điện LION mới nhất new

 3. Bảng giá dây cáp điện DAPHACO mới nhất new

 4. Bảng giá dây cáp điện TÀI TRƯỜNG THÀNH mới nhất new

 5. Bảng giá dây cáp điện TACA mới nhất new

 6. Bảng giá dây cáp mạng, cáp tivi, cáp điện thoại SINO mới nhất new

 7. Bảng giá dây cáp điện điều khiển SANGJIN mới nhất new

 8. Bảng giá dây cáp điện điều khiển IMATEK mới nhất new

 

X. BẢNG GIÁ CÔNG TẮC Ổ CẮM DÂN DỤNG:

 1. Bảng giá đại lý SCHNEIDER - CLIPSAL mới nhất new

 2. Bảng giá công tắc ổ cắm SINO mới nhất new

 3. Bảng giá công tắc ổ cắm MPE mới nhất new

 4. Bảng giá PANASONIC - NANO mới nhất new

 5. Bảng giá công tắc ổ cắm HAGER mới nhất new

 

XI. BẢNG GIÁ THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG:

 1. Bảng giá đèn ĐIỆN QUANG mới nhất new

 2. Bảng giá đèn DUHAL mới nhất new

 3. Bảng giá đèn MPE mới nhất new

 4. Bảng giá đèn PARAGON mới nhất new

 5. Bảng giá đèn PHILIPS mới nhất new

 6. Bảng giá đèn RẠNG ĐÔNG mới nhất new

 7. Bảng giá đèn DRAGON mới nhất new

 

XII. BẢNG GIÁ PHÍCH CẮM Ổ CẮM CÔNG NGHIỆP:

 1. Bảng giá phích cắm ổ cắm công nghiệp MENNEKES mới nhất new

 2. Bảng giá phích cắm ổ cắm công nghiệp SCHNEIDER mới nhất new

 3. Bảng giá phích cắm ổ cắm công nghiệp SINO mới nhất new

 4. Bảng giá phích cắm ổ cắm công nghiệp ABB mới nhất new

 5. Bảng giá phích cắm ổ cắm công nghiệp PCE mới nhất new

 

XIII. BẢNG GIÁ CÁC THIẾT BỊ PHỤ KIỆN ĐIỆN KHÁC:

 1. Bảng giá thiết bị điện ANV mới nhất new

 2. Bảng giá thiết bị điện AUTONICS mới nhất new

 3. Bảng giá cầu chì OMEGA mới nhất new

 4. Bảng giá thiết bị điện VINAKIP mới nhất new

 5. Bảng giá thiết bị điện CNC mới nhất new

 6. Bảng giá thiết bị điện HANYOUNG mới nhất new

 7. Bảng giá thiết bị điện IDEC mới nhất new

 8. Bảng giá thiết bị điện LEIPOLE mới nhất new

 9. Bảng giá thiết bị điện SINO mới nhất new

10. Bảng giá thiết bị điện ILEC mới nhất new

11. Bảng giá thiết bị điện YONGSUNG mới nhất new

12. Bảng giá thiết bị điện TEKNIC mới nhất new

13. Bảng giá thiết bị điện CONNECTWELL mới nhất new

14. Bảng giá thiết bị điện OMRON mới nhất new

15. Bảng giá thiết bị chống sét OBO mới nhất new

16. Bảng giá thiết bị điện LIOA mới nhất new