TRUNG TÂM THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG

hotline

schneider

Nhà phân phối cáp mạng Schneider


Nhà sản xuất:
schneider

CÁP MẠNG SCHNEIDER DCECAUTP4P3X

Giá bán: 2,406,690 VNĐ
Giá gốc: 3,702,600 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÁP MẠNG SCHNEIDER DC6CAUTP4P3X

Giá bán: 3,271,840 VNĐ
Giá gốc: 5,033,600 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÁP MẠNG SCHNEIDER ACT4P6UCM3RBBU

Giá bán: 3,434,860 VNĐ
Giá gốc: 5,284,400 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÁP MẠNG SCHNEIDER ACTTG4P6ASCM3RBU

Giá bán: 5,923,060 VNĐ
Giá gốc: 9,112,400 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÁP MẠNG SCHNEIDER DC6PCURJ03BLM

Giá bán: 105,110 VNĐ
Giá gốc: 161,700 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÁP MẠNG SCHNEIDER DC6PCURJ05BLM

Giá bán: 137,280 VNĐ
Giá gốc: 211,200 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÁP MẠNG SCHNEIDER DCEPCURJ02BLM

Giá bán: 69,360 VNĐ
Giá gốc: 106,700 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÁP MẠNG SCHNEIDER DCEPCURJ03BLM

Giá bán: 91,520 VNĐ
Giá gốc: 140,800 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÁP MẠNG SCHNEIDER DCEPCURJ05BLM

Giá bán: 115,830 VNĐ
Giá gốc: 178,200 VNĐ
Chiết khấu -35%

CÁP MẠNG SCHNEIDER DC6PCURJ02GYM

Giá bán: 86,520 VNĐ
Giá gốc: 133,100 VNĐ
Chiết khấu -35%

JACK MẠNG RJ45 SCHNEIDER DCEKYSTUWT

Giá bán: 82,230 VNĐ
Giá gốc: 126,500 VNĐ
Chiết khấu -35%

JACK MẠNG RJ45 SCHNEIDER DC6KYSTUWT

Giá bán: 92,950 VNĐ
Giá gốc: 143,000 VNĐ
Chiết khấu -35%

JACK MẠNG RJ45 SCHNEIDER VDIB17756UWE

Giá bán: 144,430 VNĐ
Giá gốc: 222,200 VNĐ
Chiết khấu -35%

JACK MẠNG RJ45 SCHNEIDER VDIB17766UWE

Giá bán: 166,600 VNĐ
Giá gốc: 256,300 VNĐ
Chiết khấu -35%

JACK MẠNG RJ45 SCHNEIDER VDIB17746UWE

Giá bán: 188,760 VNĐ
Giá gốc: 290,400 VNĐ
Chiết khấu -35%

MODULE MẠNG SCHNEIDER DXYHCM19XX1U

Giá bán: 393,390 VNĐ
Giá gốc: 605,220 VNĐ
Chiết khấu -35%

MODULE MẠNG SCHNEIDER DCEPP24UKY1U

Giá bán: 1,697,410 VNĐ
Giá gốc: 2,611,400 VNĐ
Chiết khấu -35%

MODULE MẠNG SCHNEIDER DC6PP24UKY1U

Giá bán: 2,770,630 VNĐ
Giá gốc: 4,262,500 VNĐ
Chiết khấu -35%

MODULE MẠNG SCHNEIDER ACTPP6U24NSS_S

Giá bán: 3,913,910 VNĐ
Giá gốc: 6,021,400 VNĐ
Chiết khấu -35%

MODULE MẠNG SCHNEIDER ACTPP6U24SHS

Giá bán: 5,258,830 VNĐ
Giá gốc: 8,090,500 VNĐ
Chiết khấu -35%