TRUNG TÂM THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN CHÍNH HÃNG

hotline

schneider

Nhà phân phối phích cắm công nghiệp Schneider


Nhà sản xuất:
schneider

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER PKE16M423

Giá bán: 88,660 VNĐ
Giá gốc: 136,400 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER PKE32M423

Giá bán: 163,020 VNĐ
Giá gốc: 250,800 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER PKE16M434

Giá bán: 107,250 VNĐ
Giá gốc: 165,000 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER PKE32M434

Giá bán: 188,050 VNĐ
Giá gốc: 289,300 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER PKE16M435

Giá bán: 127,270 VNĐ
Giá gốc: 195,800 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER PKE32M435

Giá bán: 192,340 VNĐ
Giá gốc: 295,900 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER PKE16M723

Giá bán: 226,660 VNĐ
Giá gốc: 348,700 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER PKE32M723

Giá bán: 303,880 VNĐ
Giá gốc: 467,500 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER 81378

Giá bán: 670,670 VNĐ
Giá gốc: 1,031,800 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER 81390

Giá bán: 1,559,420 VNĐ
Giá gốc: 2,399,100 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER PKE16M734

Giá bán: 260,260 VNĐ
Giá gốc: 400,400 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER PKE32M734

Giá bán: 325,330 VNĐ
Giá gốc: 500,500 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER 81382

Giá bán: 709,280 VNĐ
Giá gốc: 1,091,200 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER 81394

Giá bán: 1,610,180 VNĐ
Giá gốc: 2,477,200 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER PKE16M735

Giá bán: 277,420 VNĐ
Giá gốc: 426,800 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER PKE32M735

Giá bán: 353,210 VNĐ
Giá gốc: 543,400 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER 81383

Giá bán: 823,680 VNĐ
Giá gốc: 1,267,200 VNĐ
Chiết khấu -35%

PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP SCHNEIDER 81395

Giá bán: 1,650,220 VNĐ
Giá gốc: 2,538,800 VNĐ
Chiết khấu -35%